DANH MỤC CHI TIẾT THEO MÃ HS ĐỐI VỚI THÓC, GẠO XUẤT KHẨU

DANH MỤC CHI TIẾT THEO MÃ HS ĐỐI VỚI THÓC, GẠO XUẤT KHẨU

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://moit.gov.vn/van-ban-phap-quy?p_p_id=ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-19&p_p_col_count=2&_ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A_action=viewDetail&_ELegalDocumentView_WAR_ELegalDocumentportlet_INSTANCE_ixT9f4WbWm6A_docId=15502
Cơ quan cung cấp Bộ Tài Chính
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:33 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 22, 2020, 14:30 (ICT)