Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch

Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/vclvcstc/r/m/ttsk/tb/ttsktb_chitiet?dDocName=MOFUCM172088
Cơ quan cung cấp Bộ Tài Chính
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:33 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 22, 2020, 14:26 (ICT)