Danh mục các mặt hàng có xuất xứ từ campuchia nhập khẩu vào việt nam

Danh mục các mặt hàng có xuất xứ từ campuchia nhập khẩu vào việt nam được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198396
Cơ quan cung cấp Bộ Tài Chính
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:33 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 22, 2020, 14:17 (ICT)