"Số người hưởng mới chế độ BHTN Năm 2020"

"Số người hưởng mới chế độ BHTN Năm 2020"

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 10 4, 2021
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 10 4, 2021
Ngày tạo Tháng 10 4, 2021
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Giấy phép Quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.