Số Thu quỹ BHYT, BHXH, BHTN (các chỉ tiêu 9-14)

Các chỉ tiêu 9-14

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 4 4, 2022
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 4 4, 2022
Ngày tạo Tháng 4 4, 2022
Định dạng application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Giấy phép Quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.