Dữ liệu thống kê BHXH, BHYT, BHTN ngành bảo hiểm năm 2020

Dữ liệu mở của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam công bố theo Quyết định số 911/QĐ-BHXH bao gồm:

 1. Số lượt người KCB BHYT theo tỉnh, thành phố Năm 2020
 2. Số lượt người KCB BHYT năm 2020
 3. Số người đóng BHXH, BHTN, BHYT theo tỉnh, thành phố Năm 2020
 4. Số người đóng BHXH, BHTN, BHYT Năm 2020
 5. Số người hưởng chế độ BHXH theo tỉnh, thành phố Năm 2020
 6. Số người hưởng chế độ BHXH Năm 2020
 7. Số người hưởng mới chế độ BHTN theo tỉnh, thành phố Năm 2020
 8. Số người hưởng mới chế độ BHTN Năm 2020
 9. Số Thu quỹ BHXH, BHTN, BHYT Năm 2020
 10. Số Chi quỹ BHXH, BHTN, BHYT Năm 2020
 11. Số Nợ BHXH, BHTN, BHYT Năm 2020
 12. Số Nợ BHXH, BHTN, BHYT theo tỉnh, thành phố Năm 2020
 13. Số Thu quỹ BHXH, BHTN, BHYT theo tỉnh, thành phố Năm 2020
 14. Số Chi quỹ BHXH, BHTN, BHYT theo tỉnh, thành phố Năm 2020

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan cung cấp Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cập nhật lần cuối Tháng 4 4, 2022, 16:50 (ICT)
Ngày tạo Tháng 10 4, 2021, 10:14 (ICT)