Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2019

Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số Việt Nam năm 2019 https://neac.gov.vn/tai-lieu-bao-cao/bao-cao-tinh-hinh-phat-trien-va-ung-dung-chu-ky-so-viet-nam-nam-20180

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 7 6, 2021
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 7 6, 2021
Ngày tạo Tháng 7 6, 2021
Định dạng application/pdf
Giấy phép Cơ quan cung cấp Open Data Commons Open Database License (ODbL)