Quy trình xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu ...

Quy trình xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm trong cơ quan nhà nước http://makeinvietnam.mic.gov.vn/baiviet/Vibrand---Quy-trinh-xac-dinh-san-pham-dich-vu-cong-nghe-thong-tin-san-xuat-trong-nuoc-duoc-uu-tien-dau-tu-thue-mua-sam-trong-co-quan-nha-nuoc-xhrOhayi6l

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 7 14, 2021
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 7 14, 2021
Ngày tạo Tháng 7 14, 2021
Định dạng application/pdf
Giấy phép Cơ quan cung cấp Open Data Commons Open Database License (ODbL)