Tài liệu những điều cần biết về nghề Công nghệ thông tin

Tài liệu những điều cần biết về nghề Công nghệ thông tin: https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/138735/Tai-lieu-nhung-dieu-can-biet-ve-nghe-Cong-nghe-thong-tin.html

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 7 5, 2021
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 7 5, 2021
Ngày tạo Tháng 7 5, 2021
Định dạng application/pdf
Giấy phép Cơ quan cung cấp Open Data Commons Open Database License (ODbL)