Công nghệ thông tin

Các thông tin, số liệu thống kê

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/ChuyenMuc/PhanTrang/177/2/Tai-lieu.html
Cơ quan cung cấp Cổng Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Người cập nhật Lê Thị Kim Lan
Cập nhật lần cuối Tháng 7 14, 2021, 17:21 (ICT)
Ngày tạo Tháng 7 5, 2021, 16:56 (ICT)