Báo cáo chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 7 12, 2021
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 7 12, 2021
Ngày tạo Tháng 7 12, 2021
Định dạng application/pdf
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike