cchnyt_1.csv

1 HoTen: Họ Tên

2 TenQuocTich: Tên quốc tịch

3 SoChungChi: Số...

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 4 23, 2020
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 4 23, 2020
Ngày tạo Tháng 4 23, 2020
Định dạng text/csv
Giấy phép Quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.