Cao nguyên đá Đồng Văn (Công viên Địa chất toàn cầu)

Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn có diện tích 2.350km2, gồm toàn bộ 4 huyện miền núi của tỉnh Hà Giang: Quán Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc, trong đó hai huyện Đồng Văn và Mèo Vạc được coi là vùng lõi, cấu tạo chủ yếu từ đá vôi tuổi Carbon - Permi.

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://repository.vnu.edu.vn/
Cơ quan cung cấp Tạ Hòa Phương
Người cập nhật Đại học Quốc gia Hà Nội
Cập nhật lần cuối Tháng 4 8, 2020, 19:44 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 15:15 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/92b4dba7-c0ba-40be-8b08-7ebf6e0e59c9