4. san_bay.csv

Từ tóm tắt của bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu tổng hợp hệ thống cảng hàng không ở Việt Nam dưới nhiều định dạng file khác nhau (.csv, .xls, json, .zip). Thông tin gồm có: mã, tên, thành phố, độ dài đường bay, loại, tọa độ,...

Nguồn dữ liệu: Cảng hàng không Việt Nam

Nguồn dữ liệu hiện không thể xem Bấm vào đây để biết thêm thông tin

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật dữ liệu lần cuối Tháng 12 26, 2017
Cập nhật Metadata lần cuối Tháng 12 21, 2017
Ngày tạo Tháng 12 21, 2017
Định dạng text/csv
Giấy phép Quy định sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.