BỘ SƯU TẬP SÁCH ĐÔNG DƯƠNG - THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

Bộ sưu tập sách Đông Dương (trước năm 1954)

Dữ liệu và nguồn dữ liệu

Thông tin khác

Miền Giá trị
Nguồn dữ liệu http://nlv.gov.vn
Cơ quan cung cấp Thư viện Quốc gia Việt Nam
Người cập nhật Thư viện Quốc gia Việt Nam
Cập nhật lần cuối Tháng 6 2, 2020, 09:40 (ICT)
Ngày tạo Tháng 4 7, 2020, 12:13 (ICT)
Bộ mã utf8
Nguồn dữ liệu liên kết https://dulieu.itrithuc.vn/dataset/07f5c404-2946-4f88-bf76-b8e0e0702cb0